Szanowni Państwo, Rodzice Uczniów klas VIII szkół podstawowych

Wybór szkoły ponadpodstawowej to jedna z ważniejszych decyzji w życiu młodego człowieka. Ważne jest, aby wybory Państwa dzieci były odpowiedzialne, aby przy tych wyborach uwzględnić możliwości, zainteresowania, predyspozycje oraz przeanalizować kryteria wyboru poszczególnych typów szkół. Państwa dzieci mają do wyboru kontynuację nauki w liceum, technikum i branżowej szkole I stopnia. Każda z tych typów szkół to dobry wybór!

Rekrutacja do klasy I
w Publicznej Szkole Podstawowej
z Oddziałami Integracyjnymi
w Janowie Lubelskim
na rok szkolny 2020/2021

Kandydaci zakwalifikowani:

Rekrutacyjne postępowanie uzupełniające na rok szkolny 2020/2021 do Publicznego Przedszkola nr 4 w Janowie Lubelskim

Od dnia 09.04.2020 r. do 17.04.2020 r. zainteresowani Rodzice mogą złożyć wniosek o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Lista dzieci przyjętych do Publicznego Przedszkola nr 4
w roku szkolnym 2020/2021.

Nastąpiła zmiana harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Janów Lubelski, wprowadzona Zarządzeniem Burmistrza Janowa Lubelskiego.