Po raz kolejny rodzice i opiekunowie uczących się dzieci do 20 r. życia (w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami – do 24 r. życia) będą mogli skorzystać z programu ,,Dobry start” (tzw. 300 plus na rozpoczęcie roku szkolnego).

WAŻNE!  Wyprawka szkolna 300 plus nie przysługuje:

  • studentom
  • przedszkolakom
  • uczniom zerówki

Harmonogram konsultacji nauczycieli z uczniami klas IV - VIII w okresie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych (od 1 czerwca 2020 r.)

Drodzy Uczniowie klas IV-VIII

Otrzymaliście możliwość konsultacji z nauczycielami. Uczniowie klas VIII mogą uczestniczyć w nich od 25 maja, a pozostali uczniowie - od 1 czerwca 2020 r. Zapoznajcie się z poniższymi zaleceniami, by wchodząc do szkoły i przebywając na jej terenie, nie narażać siebie i innych na zakażenie.

Drodzy ósmoklasiści. Niebawem przed Wami egzaminy z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.

Poniżej przedstawiamy wytyczne dotyczące egzaminu ósmoklasisty. Prosimy o zapoznanie się z tekstem.

Szanowni Państwo,

Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęca do zapoznania się z nową funkcjonalnością Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej dostępnej pod adresem epodreczniki.pl. 

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w załączonym piśmie, a także na stronie internetowej MEN https://www.gov.pl/web/edukacja/epodrecznikipl--nowe-funkcjonalnosci-platformy

Z poważaniem

Alina Sarnecka

Dyrektor Departamentu Podręczników, Programów i Innowacji