Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, do 29 listopada przedłużone zostanie ograniczenie funkcjonowania klas IV-VIII szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży. Dodatkowo od 9 do 29 listopada zdalnie będą się uczyć klasy I-III szkoły podstawowej.

Świetlica szkolna w tym okresie (9-29 listopada 2020) zapewnia zajęcia opiekuńczo-wychowawcze uczniom klas I-III, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19 (pracują w służbach mundurowych i medycznych).

Zgłoszenia uczniów potrzebujących opieki świetlicowej można składać jeszcze w poniedziałek 9.11.2020 r. do godziny 12.00 w sekretariacie szkoły.

Nauka i opieka dla dzieci w przedszkolach pozostaje bez zmian. Oznacza to, że podstawową formą ich funkcjonowania nadal będzie tryb stacjonarny.

Szanowni Państwo,

informujemy, że od poniedziałku 26 października 2020 r. uczniowie klas IV-VIII przechodzą na naukę zdalną. W tym czasie zajęcia będą realizowane z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość.

Dyrekcja

 

Prosimy o zapoznanie się z materiałami edukacyjnymi przygotowanymi przez Ministerstwo Zdrowia na temat bezpieczeństwa epidemicznego i zasad odbywania kwarantanny w związku z koronawirusem. Materiały dostępne na następujących stronach www:

Plakat_ogolny.pdf

Plakat_zasady kwarantanny.pdf

Plakat_kwarantanna.pdf

Plakat_rozkladowka.pdf

Dyrekcja szkoły

Od 10 października 2020 r. powiat janowski znalazł się w czerwonej strefie.

Obiady w Budynku A będą wydawane od 29 września 2020 r.