Dn. 15 listopada 2016r. (wtorek) odbędą się zebrania wychowawców klas z Rodzicami:

* godz. 17:00 - klasy I-III

* godz. 17:30 - klasy IV-VI

Od dn. 26 WRZEŚNIA (poniedziałek)

rozpoczynają się 

ZAJĘCIA NA BASENIE DLA KLAS I-III - 

w ramach 1 godziny wych. - fiz.

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ ZGODNIE Z PLANEM PRZEDSTAWIONYM PRZEZ WYCHOWAWCĘ KLASY.

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Janowie Lub. informuje, że dn. 15 września 2016r. (czwartek) odbędą się spotkania wychowawców klas z Rodzicami:

godz. 17:00 - klasy 0-III

godz. 17:30 - klasy IV-VI

Program spotkania:

* Zapoznanie Rodziców z kalendarzem roku szkolnego 2016/2017

* Zapoznanie z dokumentami szkoły (Program wychowawczy i profilaktyczny szkoły, WSO, prawa i obowiązki ucznia, wymagania edukacyjne, procedura postępowania w przypadku nieobecności ucznia w szkole)

* Wybór klasowej rady rodziców

O godz. 18:00 odbędzie się w stołówce szkolnej zebranie przedstawicieli klasowych rad rodziców z Panią dyrektor Agnieszką Trytek. 

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Janowie Lub. informuje, że dn. 15 września 2016r. (czwartek) odbędą się spotkania wychowawców klas z Rodzicami

- godz. 17:00 - zebrania klas 0-III

- godz. 17:30 - zebrania klas IV-VI

Program spotkania:

* zapoznanie z dokumentami szkoły

* wybór klasowej rady rodziców

Karta zgłoszenia dziecka do szkoły
Regulamin klas sportowych
Karta zgłoszenia dziecka do oddziału przedszkolnego
Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Zamoyskiego w Janowie Lubelskim zaprasza dzieci z ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH oraz ich Rodziców na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się dn. 30 sierpnia 2016 r. o godz. 16:00 w hali sportowej.

 

Agnieszka Trytek 
Dyrektor PSPzOI w Janowie Lub