Szanowni Rodzice

  

PROSIMY O ROZLICZENIE SIĘ 
ZA USZKODZONE/ZNISZCZONE/NIEZWRÓCONE PODRĘCZNIKI
za rok szk. 2015/2016 
do dnia 16 sierpnia 2016r.

 

 

Zgodnie z Art. 22ak ust. 3 i 4 ustawy o systemie oświaty za uszkodzone, zniszczone lub niezwrócone podręczniki do klasy I i II szkoły podstawowej należy dokonać zwrotu ich kosztu w wysokości:
*4,34 zł za każdą z czterech części „Naszego elementarza” do klasy I szkoły podstawowej;
*4,21 zł za każdą z dziewięciu części podręcznika „Nasza szkoła” do klasy II szkoły podstawowej.

Wpłaty w/w kwot dokonuje rodzic ucznia na rachunek dochodów Ministerstwa EdukacjiNarodowej obsługiwany przez Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Warszawie, numer rachunku:
59 1010 1010 0031 2822 3100 0000. W treści przelewu należy wpisać: „zwrot za podręcznik klasa ….., część …” (podając numer części). 

Zgodnie z Art. 22ak ust. 2 i 3 pkt 1 ustawy o systemie oświaty w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego ze środków dotacji celowej należy dokonać zwrotu jego kosztu w wysokości:

 

* Podręcznik do języka angielskiego do klasy I, II szkoły podstawowej – 24,75zł,
* Podręczniki do obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasie IV szkoły podstawowej:

 

Język polski Słowa na start! Część 1. – 10,60zł
Język polski Słowa na start! Część 2. – 10,60zł
Język angielski Team Up 1 – 21zł
Historia i społeczęństwo Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii i społeczeństwa dla klasy IV szkoły podstawowej. – 21,20zł
Matematyka Matematyka z kluczem. Część 1. – 10,60zł
Matematyka Matematyka z kluczem. Część 2. – 10,60zł
Przyroda Tajemnice przyrody. Podręcznik do przyrody dla klasy czwartej szkoły podstawowej. – 21,20zł
Zajęcia komputerowe Lubię to! Podręcznik do zajęć komputerowych dla klasy IV szkoły podstawowej. – 6,50zł
Plastyka (WSiP) Plastyka. Podręcznik dla klasy 4 szkoły podstawowej. – 8,91zł
Muzyka Klucz do muzyki. Podręcznik .Szkoła podstawowa. Klasa 4. – 8,91zł
Zajęcia techniczne Technika na co dzień. Zajęcia techniczne. Podręcznik. Szkoła Podstawowa. Klasy 4-6. – 7,92zł

  

W tym przypadku zwrot kosztów zakupu podręcznika należy uiścić w sekretariacie szkoły.

 

Dyrekcja szkoły