W dniach 25 XI - 26 XI 2020 r. odbędą się zebrania wychowawców z rodzicami uczniów klas I-VIII w formie zdalnej, ustalonej przez wychowawców; natomiast rodzice dzieci sześcioletnich spotkają się z wychowawczyniami w salach przedszkolnych (budynek B).

25 XI (środa) - rodzice dzieci sześcioletnich

25 XI (środa) - klasy I-III

26 XI (czwartek) - klasy IV-VIII

O godzinie spotkania wychowawcy poinformują rodziców przez dziennik elektroniczny.