Od 9 do 29 listopada została zawieszona nauka stacjonarna w klasach I-III szkoły podstawowej. Lekcje odbywają się zdalnie z wykorzystaniem metod i technik nauki na odległość.

Prosimy rodziców o zaglądanie do kalendarza w Teams, w celu sprawdzenia zaplanowanych tam lekcji on-line.