Drukuj

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, do 29 listopada przedłużone zostanie ograniczenie funkcjonowania klas IV-VIII szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży. Dodatkowo od 9 do 29 listopada zdalnie będą się uczyć klasy I-III szkoły podstawowej.

Świetlica szkolna w tym okresie (9-29 listopada 2020) zapewnia zajęcia opiekuńczo-wychowawcze uczniom klas I-III, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19 (pracują w służbach mundurowych i medycznych).

Zgłoszenia uczniów potrzebujących opieki świetlicowej można składać jeszcze w poniedziałek 9.11.2020 r. do godziny 12.00 w sekretariacie szkoły.

Nauka i opieka dla dzieci w przedszkolach pozostaje bez zmian. Oznacza to, że podstawową formą ich funkcjonowania nadal będzie tryb stacjonarny.