Obiady w Budynku A będą wydawane od 29 września 2020 r.