Szanowni Rodzice.

Na zebraniu przedstawicieli klasowych Rad Rodziców została wybrana firma ubezpieczeniowa, w której rodzice/prawni opiekunowie mogą ubezpieczyć swoje dzieci. Poniżej znajduje się link do ubezpieczenia NNW dzieci z Firmy Wiener przypisany do naszej szkoły.

Link jest ważny do połowy listopada.

Link do ubezpieczenia dzieci w szkole:

https://sprzedaz.wiener.pl/ubezpieczenieoswiata/g/80030 

Link do ubezpieczenia dzieci w Przedszkolu:
 

Pozostałe informacje na temat ubezpieczenia dzieci mogą Państwo uzyskać u wychowawcy klasy lub dyrekcji.

Przewodnicząca Rady Rodziców

Małgorzata Nazarewicz