Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Janowie Lub. zaprasza Rodziców na zebrania z wychowawcami, które odbędą się w salach lekcyjnych dn. 15 września 2020 r. wg podanego harmonogramu:

Godz. 17.00 - oddziały przedszkolne

Godz. 17.00 – klasy 1-4

 Godz. 17.30 – klasy 5-8

O godzinie 18.00 w stołówce szkolnej odbędzie się zebranie przedstawicieli Rady Rodziców szkoły i przedszkola z dyrektorem.