Szanowni Państwo, Rodzice, Opiekunowie, Mieszkańcy naszego miasta

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej, Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz Ministerstwa Zdrowia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Janowie Lubelskim utworzony został i funkcjonuje „Regulamin funkcjonowania Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w okresie epidemii Covid-19”, który dostępny jest na stronie placówki http://szkola.pspzoi.webd.pro/ w zakładce „Procedury i regulaminy”.

Regulamin ten został skonsultowany m. in. z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną. Zdrowie i bezpieczeństwo uczniów i pracowników, a także ich rodzin i bliskich, jest dla nas priorytetem, dlatego tworząc regulamin zastosowaliśmy się do wszystkich wytycznych. Nasza  szkoła jest bardzo duża, nie jesteśmy w stanie zachować dystansu społecznego, stąd konieczność noszenia maseczek podczas przerw i w czasie przemieszczania się po szkole, a także dezynfekcja rąk przy wejściu do szkoły oraz dezynfekcja sal lekcyjnych czy sprzętu m. in. komputerowego.

"Uprzejmie informuję, że wytyczne GIS, MZ i MEN w czasie pandemii COVID-19 nie stanowią ograniczeń wolności i praw obywateli wynikających z postanowień Konstytucji RP, ale wynikają z przepisów ustaw o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, a więc dotyczą zachowań prozdrowotnych i profilaktycznych dzieci, uczniów, nauczycieli i innych pracowników przedszkoli, szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych oraz rodziców"

Anna Ostrowska, rzeczniczka MEN

 

Osoby wchodzące na teren naszej placówki (Publiczne Przedszkole nr 4, ul. Ogrodowa 25 i Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Ks. I. Skorupki 11) zobowiązane są do stosowania się do zapisów w/w regulaminu.

 

 

Dyrekcja