Dyrektor szkoły informuje o sposobie odbioru świadectw:

·       Uczniowie przychodzą wyłącznie w wyznaczone miejsce o konkretnej godzinie – zgodnie z harmonogramem;

·       Po świadectwo zgłaszają się tylko osoby zdrowe;

·       Uczniowie zakrywają usta i nos maseczką;

·       Ósmoklasiści przychodzą z własnym długopisem;

·       Czekając po odbiór świadectw należy zachować stosowną odległość (ok. 2 m);

·       Po odbiorze świadectw uczniowie nie gromadzą się i nie wchodzą na teren szkoły;

·       W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość odebrania świadectwa w innym terminie (od 29.06.2020 r. do 31.08.2020 r.) w sekretariacie szkoły z zachowaniem reżimu sanitarnego.

 

Blok A/wejście od strony siłowni zewnętrznej

BLOK A/od strony boiska szkolnego

Blok E/od ul. Ks. Skorupki

HALA/główne wejście od ul. Ks. Skorupki

BLOK B/wejście od strony boiska szkolnego

9:00-9:30

5G

3E

1A

2A

5E

9:45-10:15

5H

3F

1B

2B

6G

10:30-11:00

6A

4A

1C

2C

5F

11:15-11:45

6B

4B

1D

2D

7A

12:00-12:30

6C

5A

1E

2E

7B

12:45-13:15

6E

5B

3A

3C

7C

13:30-14:00

6D

5C

3B

3D

7D

14:15-14:45

6F

5D

 

 

 

 

 

ŁĄCZNIK/

blok A i B (I piętro)

9:00-9:45

8A

10:00-10:45

8B

11:00-11:45

8C

12:00-12:45

8D

13:00-13:45

8E