W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom, rodzicom oraz pracownikom szkoły niezbędne jest przestrzeganie przez uczniów i rodziców harmonogramu zwrotu podręczników i książek.

Uczniowie klas I-III dokonują zwrotu podręczników i wypożyczonych książek z biblioteki szkolnej w piątek 26.06.2020 r. przy odbiorze świadectwa szkolnego.

 

UWAGA! Komunikat dotyczący sposobu zwrotu kosztów zakupu uszkodzonych, zniszczonych lub niezwróconych podręczników zostanie opublikowany 1.07.2020 r.

 

 

Klasa

Data

Godzina

Sala

4a

24 czerwca 2020 r.

11.00-13.00

sala 16B

4b

24 czerwca 2020 r.

13.00-15.00

sala 16B

5a

25 czerwca 2020 r.

9.00-11.00

sala 13A

5b

25 czerwca 2020 r.

11.00-13.00

sala 13A

5c

23 czerwca 2020 r.

13.00-15.00

sala 13A

5d

25 czerwca 2020 r.

13.00-15.00

sala 13A

5e

24 czerwca 2020 r.

13.00-15.00

sala 13A

5f

24 czerwca 2020 r.

11.00-13.00

sala 15A

5g

23 czerwca 2020 r.

9.00-11.00

sala 15A

5h

23 czerwca 2020 r.

11.00-13.00

sala 15A

6a

24 czerwca 2020 r.

13.00-15.00

sala 14A

6b

25 czerwca 2020 r.

9.00-11.00

sala 14A

6c

25 czerwca 2020 r.

11.00-13.00

sala 14A

6d

25 czerwca 2020 r.

13.00-15.00

sala 14A

6e

24 czerwca 2020 r.

9.00-11.00

sala 14A

6f

25 czerwca 2020 r.

9.00-11.00

sala 15A

6g

25 czerwca 2020 r.

11.00-13.00

sala 15A

7a

23 czerwca 2020 r.

9.00-11.00

sala 16B

7b

23 czerwca 2020 r.

11.00-13.00

sala 16B

7c

23 czerwca 2020 r.

13.00-15.00

sala 16B

7d

24 czerwca 2020 r.

9.00-11.00

sala 16B

8a

23 czerwca 2020 r.

9.00-11.00

sala 12A

8b

23 czerwca 2020 r.

11.00-13.00

sala 12A

8c

23 czerwca 2020 r.

13.00-15.00

sala 12A

8d

24 czerwca 2020 r.

9.00-11.00

sala 12A

8e

24 czerwca 2020 r.

11.00-13.00

sala 12A