Drodzy Uczniowie klas IV-VIII

Otrzymaliście możliwość konsultacji z nauczycielami. Uczniowie klas VIII mogą uczestniczyć w nich od 25 maja, a pozostali uczniowie - od 1 czerwca 2020 r. Zapoznajcie się z poniższymi zaleceniami, by wchodząc do szkoły i przebywając na jej terenie, nie narażać siebie i innych na zakażenie.

Zapamiętaj! 

· Zapoznaj się z harmonogramem konsultacji znajdującym się na stronie WWW szkoły.

· Umawiaj się na konsultacje bezpośrednio z nauczycielem przedmiotu za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

· Nie umawiaj się na konsultacje, jeżeli jesteś chory lub w Twoim domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.

· Jeżeli umówiłeś się na konsultacje, a nie możesz przyjść, zgłoś ten fakt odpowiednio wcześniej – nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie innego ucznia.

· Zabieraj do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie będziesz mógł ich pożyczać od innych uczniów.

· W drodze do i ze szkoły korzystaj z osłony na usta i nos oraz zachowuj dystans społeczny.

· Przed wejściem do szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce, a jeżeli masz przeciwwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast umyj ręce.

· Z szatni korzystaj według zasad ustalonych przez dyrektora szkoły.

· Bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce wodą z mydłem i nie podawaj ręki na powitanie, zachowuj dystans, a także unikaj dotykania oczu, nosa i ust.

· Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania. Stosownie zwracaj uwagę innym w tym zakresie.

· Unikaj większych skupisk uczniów, zachowuj dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły.

· Jeżeli korzystasz z biblioteki szkolnej, wcześniej zapoznaj się ze nowymi zasadami jej funkcjonowania (strona WWW szkoły pod harmonogramem konsultacji).