Lista dzieci przyjętych do Publicznego Przedszkola nr 4
w roku szkolnym 2020/2021.