Nastąpiła zmiana harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Janów Lubelski, wprowadzona Zarządzeniem Burmistrza Janowa Lubelskiego.

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Janów Lubelski.

Lp.

Rodzaj czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

 

Składanie deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego.

17.02-21.02.2020 r.

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

24.02.-13.03.2020 r.

9.04.-17.04.2020 r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności ustawowych.

18.03.-19.03.2020 r. do godz. 16.00

20.04.-21.04.2020 r. do godz. 16.00

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych/zakwalifikowanie dziecka do przedszkola nie jest równoznaczne z jego przyjęciem/.

20.03.2020 r.
 do godz. 16.00

22.04.2020 r.
do godz. 16.00

4.

Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. W przypadku braku możliwości zachowania tej formy w zakreślonym terminie dopuszcza się możliwość złożenia oświadczenia w formie elektronicznej, pod warunkiem późniejszego jego potwierdzenia w formie pisemnej   

23.03.-27.03.2020 r. do godz. 16.00

23.04.-27.04.2020 r. do godz. 16.00

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

8.04.2020 r.

do godz. 16.00

28.04.2020 r.

 


 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do klas pierwszych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Janów Lubelski.

 

Lp.

Rodzaj czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do klasy pierwszej

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

 

Rodzice dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej składają wnioski (zgłoszenia, w przypadku dzieci obwodowych) o kontynuację edukacji w klasie pierwszej tej szkoły.

17.02-28.02.2020 r.

1.

Złożenie zgłoszenia o przyjęcie do klasy pierwszej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków – dotyczy kandydatów zamieszkałych w obwodzie szkoły.

Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym – dotyczy kandydatów zamieszkałych poza obwodem  szkoły.

2.03-23.03.2020 r.

21.04-24.04.2020 r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności ustawowych, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe.

8.04-9.04.2020 r.

do godz. 16.00

27.04-28.04.2020 r. do godz. 16.00

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym.

10.04.2020 r.

do godz. 16.00

29.04.2020 r.

do godz. 16.00

4.

Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. W przypadku braku możliwości zachowania tej formy w zakreślonym terminie dopuszcza się możliwość złożenia oświadczenia w formie elektronicznej, pod warunkiem późniejszego jego potwierdzenia w formie pisemnej   

14.04-17.04.2020 r. do godz. 16.00

30.04-6.05.2020 r. do godz. 16.00

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

20.04.2020 r.

do godz. 16.00

7.05.2020 r.

do godz. 16.00