Szanowni Rodzice, drodzy Uczniowie

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. (w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19), od dn. 25 marca 2020 r. podczas zdalnej nauki będzie realizowana podstawa programowa nauczanych przedmiotów. Oznacza to, że drogą elektroniczną z wykorzystaniem używanych dotychczas komunikatorów będzie realizowany nowy materiał nauczania, który będzie podlegać ocenie.

Każdego dnia w dzienniku elektronicznym, w zakładce „Zadania domowe” nauczyciele będą zamieszczać informacje o zadaniach, pracach pisemnych, ćwiczeniach, itp. (z podaniem dostępnych źródeł informacji) do wykonania przez uczniów w domu. Każdy uczeń/rodzic ucznia klasy młodszej jest zatem zobowiązany do codziennego sprawdzenia zapisów w dzienniku elektronicznym.

Dyrektor szkoły

Agnieszka Trytek