Dyrekcja oraz wychowawcy klas I-VIII zapraszają Rodziców na zebrania, które odbędą się w dniach: 4, 5 lutego 2020 r. w salach lekcyjnych według przydziału znajdującego się w dalszej części artykułu.

* 4 II 2020 r. godz. 17:00 – klasy I-III

* 5 II 2020 r. godz. 16:30 – klasy IV-VI

* 5 II 2020 r. godz. 17:00 – klasy VII-VIII

Przydział sal lekcyjnych

 

4 lutego 2020 r.

(wtorek)

5 lutego 2020 r.

(środa)

Ia – sala 24D

IVa – sala 14A

Ib – sala 21C

IVb – sala 16B

Ic – sala 22C

Va – sala 25B

Id – sala 13D

Vb – sala 02B

Ie – sala 23C

Vc – sala 04B

IIa – sala 13C

Ve – sala 10A

IIb – sala 14C

Vf – sala 15A

IIc – sala 11C

Vg – sala 30A

IId – sala 12C

Vh – sala 14D

IIe – sala 14D

VIa – sala 12A

IIIa – sala 23B

VIb – sala 31B 

IIIb – sala 25C

VIc – sala 14B    

IIIc – sala 24C

VId – sala 35A   

IIId – sala 15B

VIe – sala 35B    

IIIe – sala 13A

VIf – sala 34A    

IIIf – sala 12A

VIg – sala 36B    

 

VIIa – sala 23B   

 

VIIb – sala 32A

 

VIIc – sala 15B

 

VIId – sala 33B

 

VIIIa – sala 33A

 

VIIIb – sala 23A

 

VIIIc – sala 13A

 

VIIId – sala 24A

 

VIIIe – sala 25A

 

Vd – sala 22B