Dyrekcja oraz wychowawcy klas I-VIII zapraszają Rodziców na spotkania, które odbędą się w dniach: 13 i 14 listopada 2019 r.

Spotkanie Rodziców dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych z wychowawczyniami odbędzie się 27 listopada 2019 r. o godz. 16:00 w salach lekcyjnych.

 13 listopada 2019 r.

KLASA 4b oraz WSZYSTKIE KLASY PIĄTE:

* godz. 17:00 - spotkanie z dyrektorem szkoły oraz dr Piotrem Kwiatkowskim – psychologiem rodzinnym w stołówce szkolnej. Doktor Piotrowski przeprowadzi szkolenie na temat: Jak wspierać dziecko w trudnych sytuacjach.

* godz. 17:30 (bezpośrednio po szkoleniu) - zebrania z wychowawcami klas w salach lekcyjnych.

KLASA 4a oraz WSZYSTKIE KLASY SZÓSTE

* godz. 17:00 - zebrania z wychowawcami klas w salach lekcyjnych

* godz. 17:30 - spotkanie z dyrektorem szkoły oraz dr Piotrem Kwiatkowskim – psychologiem rodzinnym w stołówce szkolnej. Doktor Piotrowski przeprowadzi szkolenie na temat: Jak wspierać dziecko w trudnych sytuacjach

14 listopada 2019 r.

KLASY I-III

* godz. 17:00 – zebrania z wychowawcami klas w salach lekcyjnych

KLASY SIÓDME I ÓSME

* godz. 17:00 - spotkanie z dyrektorem szkoły oraz mgr Urszulą Studzińską – specjalistą terapii uzależnień, st. asp. Faustyną  Łazur oraz policjantem dzielnicowym KPP w Janowie Lubelskim w stołówce szkolnej. W/w specjaliści przeprowadzą szkolenie na temat: Problem uzależnień. Odpowiedzialność prawna małoletnich.

* bezpośrednio po szkoleniu - zebrania z wychowawcami klas w salach lekcyjnych.

 

Uwaga: Spotkania klasowe odbędą się w salach lekcyjnych, w których odbywały się wcześniejsze spotkania.

 

Przydział sal lekcyjnych

13 listopada 2019 r.

(środa)

14 listopada 2019 r.

(czwartek)

IVa – sala 14A

Ia – sala 24D

IVb – sala 16B

Ib – sala 21C

Va – sala 25B

Ic – sala 22C

Vb – sala 02B

Id – sala 13D

Vc – sala 04B

Ie – sala 23C

Ve – sala 10A

IIa – sala 13C

Vf – sala 15A

IIb – sala 14C

Vg – sala 30A

IIc – sala 11C

Vh – sala 14B

IId – sala 12C

VIa – sala 12A

IIe – sala 14D

VIb – sala 31B   

IIIa – sala 23B

VIc – sala 14B    

IIIb – sala 25C

VId – sala 35A   

IIIc – sala 24C

VIe – sala 35B    

IIId – sala 15B

VIf – sala 34A    

IIIe – sala 13A

VIg – sala 36B    

IIIf – sala 12A

 

VIIa – sala 23B   

 

VIIb – sala 32A

 

VIIc – sala 15B

 

VIId – sala 33B

 

VIIIa – sala 33A

 

VIIIb – sala 23A

 

VIIIc – sala 13A

 

VIIId – sala 24A

 

VIIIe – sala 25A

 

Vd – sala 22B