Przewodniczący Rady Rodziców przy PSPzOI zaprasza przedstawicieli klasowych Rad Rodziców na zebranie, które odbędzie się dn. 25 września 2019 r. o godz. 17:00 w stołówce szkolnej.