Dyrekcja oraz wychowawcy klas I-VIII PSPzOI zapraszają Rodziców na spotkania klasowe, które odbędą się 17 i 18 września 2019 r. o godz. 17:00, według harmonogramu:

Harmonogram

17 września (wtorek)

18 września (środa)

Ia – sala 24D

Ib – sala 21C

Ic – sala 22C

Id – sala 13D

Ie – sala 23C

IIa – sala 13C

IIb – sala 14C

IIc – sala 11C

IId – sala 12C

IIe – sala 14D

IIIa – sala 23B

IIIb – sala 25C

IIIc – sala 24C

IIId – sala 15B

IIIe – sala 13A

IIIf – sala 12A

IVa – sala 14A

Va – sala 25B

Vb – sala 02B

Vc – sala 04B

Vd – sala 22B

Ve – sala 10A

Vf – sala 15A

Vg – sala 30A

Vh – sala 14B

IVb – sala 16B

VIa – sala 12A

VIb – sala 31B   

VIc – sala 14B    

VId – sala 35A   

VIe – sala 35B    

VIf – sala 34A    

VIg – sala 36B    

VIIa – sala 23B   

VIIb – sala 32A

VIIc – sala 15B

VIId – sala 33B

VIIIa – sala 33A

VIIIb – sala 23A

VIIIc – sala 13A

VIIId – sala 24A

VIIIe – sala 25A