Zgodnie z projektem zmian w programie „Rodzina 500+” od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze będzie przyznawane również na pierwsze dziecko od dnia narodzin do ukończenia 18 roku życia  bez względu na dochody rodziny czy też konieczność zasądzonych alimentów. 

·         Już od 1 lipca wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego  można składać tylko drogą elektroniczną na pierwsze dziecko za pośrednictwem ministerialnego portalu Emp@atia, ePUAP oraz bankowości elektronicznej. 

Natomiast Od 1 sierpnia wnioski będzie można składać również w sposób tradycyjny (wersja papierowa) w Urzędzie Miejskim w Janowie Lubelskim, ul. Zamoyskiego 59, w godzinach pracy Urzędu tj.  

Poniedziałek, środa, czwartek: 7:30 - 15:30
Wtorek: 7:30 - 16:00
Piątek: 7:30- 15:00 

w pokoju nr 4 (parter)

  • WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO SKŁADAMY W ORGANIE WŁAŚCIWYM ZE WZGLĘDU NA ADRES ZAMIESZKANIA (nie zameldowania), tj, Urząd Miejski w Janowie Lubelskim, ul. Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski, pok. nr. 4 
  •  WNIOSKI będą przyjmowane bez żadnych załączników!  

Wyjątek: w przypadku rodzin, gdzie jedno z rodziców  przebywa poza granicami kraju, niezbędna będzie informacja o okresach przebywania poza granicami kraju, informacja o aktywności zawodowej osoby przebywającej z dziećmi w Polsce oraz kopię aktualnego aktu małżeństwa w przypadku małżeństw. 

  • Wszystkich zachęcamy do składania wniosków  o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego  od dnia 1 lipca drogą elektroniczną.  

- złożenie wniosku w okresie lipiec – sierpień 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca (na pierwsze dziecko), zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 października 2019 r. 

- złożenie wniosku we wrześniu 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 30 listopada 2019 r. 

- złożenie wniosku w październiku 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od października, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 grudnia 2019 r. 

- złożenie wniosku w listopadzie 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od listopada, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 stycznia 2020  r. 

- złożenie wniosku w okresie od 1 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od miesiąca złożenia wniosku, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 29 lutego 2020 r. 

 

Informacji o świadczeniu wychowawczym udzielają: 

Justyna Kamińska 

Anna Flis

Telefony kontaktowe:
15 87 24 330 (wew. 31)
15 87 24 331
603 113 681