Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Zamoyskiego w Janowie Lubelskim przypomina, iż zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2018/2019, 2 maja 2019 r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Rodzice, którzy w tym dniu będą potrzebowali zapewnienia opieki świetlicowej dla swojego dziecka, proszeni są o przekazanie tej informacji do sekretariatu szkoły, do dnia 30 kwietnia 2019 r., do godz. 10:00.

Dyrektor PSPzOI

Agnieszka Trytek