Szanowni Państwo,

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Zamoyskiego w Janowie Lubelskim informuje, iż większość nauczycieli PSPzOI przystąpiła do strajku od dnia 8 kwietnia 2019 r. do odwołania.

 

W dniach 8, 9 kwietnia 2019 r. uczniowie uczestniczą w rekolekcjach wielkopostnych. Po zakończonej nauce rekolekcyjnej szkoła zapewnia opiekę zadeklarowanym uczniom w formie zajęć wychowawczo-opiekuńczych.

 

W dniach 10-12 kwietnia 2019 r. oraz 15-17 kwietnia 2019 r. odbywać się będą: egzamin gimnazjalny i egzamin ósmoklasisty. Dla uczniów, którzy nie przystępują do egzaminu są to dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. W tych dniach szkoła zapewnia opiekę zadeklarowanym uczniom w świetlicy szkolnej.

 

Zwracam się z prośbą do Rodziców o śledzenie bieżących komunikatów na stronie WWW szkoły.

 Dyrektor szkoły

Agnieszka Trytek