Zapraszamy wszystkich Rodziców na zebrania z wychowawcami klas, które odbędą się według następującego harmonogramu:

* klasy I-III: 30 stycznia 2019 r., godz. 16:30

* klas IV-VI: 31 stycznia 2019 r., godz. 17:00

* klasy VII-VIII oraz III Gim.: 31 stycznia 2019 r., godz. 16:00