Zapraszamy rodziców uczniów klas I-VIII oraz oddziałów gimnazjalnych na spotkania z wychowawcami, które odbędą się dn. 20 listopada 2018r.

* O godzinie 16.15 w salach lekcyjnych odbędą się spotkania z wychowawcami klas I-VI.

Nauczyciele zapraszają na konsultacje indywidualne od godziny 16:00.

Bezpośrednio po spotkaniu z wychowawcami, o godz. 17:00 serdecznie ZAPRASZAMY WSZYSTKICH RODZICÓW do stołówki szkolnej na warsztaty pt. „Bezpieczeństwo w sieci – zagrożenia związane z cyberprzemocą”

* Spotkania z wychowawcami klas VII, VIII oraz gimnazjalnych odbędą się o godzinie 16:45 w salach lekcyjnych dawnego gimnazjum. 

Zostaną one poprzedzone w/w warsztatami dla rodziców, które odbędą się w sali gimnastycznej budynku dawnego gimnazjum o godzinie 16:00.

Podczas warsztatów będą poruszane następujące zagadnienia:

·Cele do jakich wykorzystujemy Internet, telefon, zagrożenia z tym związane, ochrona danych osobowych.

·Analiza zjawiska cyberprzemocy - definicja, formy, charakterystyka.

·Ofiara, sprawca, świadek cyberprzemocy - przyczyny stosowania przez sprawcę cyberprzemocy, konsekwencje dla sprawcy; skutki cyberprzemocy dla ofiary.

·Profilaktyka - zasady bezpiecznego korzystania z Internetu.