Dyrekcja oraz nauczyciele Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Janowie Lubelskim zapraszają Rodziców na zebranie, które odbędzie się 17 września 2018 r. 

 

* o godz. 16:30 – kl. VII, VIII oraz III gimnazjum (w budynku dawnego gimnazjum)

* o godz. 17:00 – oddziały przedszkolne i kl. I-III

* o godz. 17:30 – kl. IV-VI

 

Przewodnicząca Rady Rodziców zaprasza przedstawicieli klasowych Rad Rodziców na zebranie, które odbędzie się dn. 18 września 2018 r., o godz. 17:00 w stołówce szkolnej