Od 1 lipca będzie można składać wnioski o wyprawkę szkolną 300 plus w formie elektronicznej za pomocą systemu teleinformatycznego, a od 1 sierpnia w formie tradycyjnej (papierowej).

 

Wnioski przyjmowane będą do dnia 30 listopada danego roku!

Wnioski wydawane i przyjmowane będą w Urzędzie Miejskim w Janowie Lubelskim, ul. Jana Zamoyskiego 59, w godzinach pracy Urzędu:

 

Poniedziałek, środa, czwartek: 7:30 - 15:30
Wtorek: 7:30 - 16:00
Piątek: 7:30- 15:00

 

w pokoju nr 4 (parter).

 

Świadczenie dobry start przysługuje :

 

  • dziecku lub osobie uczącej się do 20 roku życia,
  • dziecku lub osobie uczącej się do 24 roku życia - w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności

 

Wyprawka nie trafi natomiast do dzieci w "zerówkach". Jak podkreślają w MEN, program "Dobry start" jest programem szkolnym, skierowanym do uczniów, natomiast "zerówka" to jeszcze wychowanie przedszkolne. Oznacza to, że sześciolatek, który od września będzie uczęszczał do pierwszej klasy SP otrzyma 300 zł, natomiast dziecko w wieku 6 lat, które pozostanie w "zerówce" już nie.

Pieniądze w ramach wyprawki 300 plus mają być przyznawane bez żadnych warunków, dla wszystkich rodziców. Wyprawka 300 plus, czyli kwota 300 złotych to stawka roczna, która ma przysługiwać każdemu uczniowi szkoły podstawowej i ponadpodstawowej.

 

WNIOSKI SKŁADANE SĄ PRZEZ OSOBĘ UPRAWNUIONĄ W MIEJSCU ZAMIESZKANIA!

 

KIEDY WYPŁATA ŚWIADCZENIA?

Osoby które złożą wnioski z prawidłowo wypełnionymi dokumentami w miesiącu lipcu i sierpniu wypłata świadczenia nastąpi nie później niż do dnia 30 września danego roku.

 

Informacji o świadczeniu udzielają:

 

Justyna Kamińska

 

Anna Flis

Telefony kontaktowe:
15 87 24 330 (wew. 31)
15 87 24 331
603 113 681