Dyrektor szkoły zaprasza Rodziców i opiekunów dzieci niepełnosprawnych na konsultacje dnia 20 czerwca 2018 r. od godz. 8:00 do godz. 15:00.