Szanowni Państwo

W dniach 6 – 20 czerwca 2018 r. w oddziałach przedszkolnych Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Zamoyskiego w Janowie Lubelskim zostanie przeprowadzona zewnętrzna ewaluacja problemowa w zakresie wymagań:

 - Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.

 - Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne.

Ewaluację przeprowadzi zespół wizytatorów ds. ewaluacji, wyznaczony przez Lubelskiego Kuratora Oświaty, którzy przez kilka dni będą przyglądać się naszej szkole. Efektem ich pracy będzie raport, opisujący różne aspekty funkcjonowania oddziałów przedszkolnych. Chcielibyśmy zaprosić Państwa do wyrażenia swoich opinii na potrzeby tego raportu.

Już wkrótce zostaną Państwo poproszeni o wypełnienie ankiety, zawierającej pytania na temat tego, jak postrzegają Państwo naszą szkołę (oddziały przedszkolne). Ankieta jest w pełni anonimowa, będzie ją można wypełnić w formie papierowej. Wypełnienie ankiety trwa ok. 20 min. Wypływające z niej wnioski będą częścią raportu, który niebawem zostanie zamieszczony na platformie internetowej www.npseo.pl. w zakładce “Zobacz raport z ewaluacji swojej szkoły”.

Zależy nam na Państwa szczerych opiniach. Chcemy poznać Państwa zdanie. Wierzymy, że dzięki Państwa pomocy uda nam się wzmocnić i rozwijać naszą społeczność.

Z wyrazami szacunku,

Dyrektor

Agnieszka Trytek