Dn. 25 stycznia 2018r. odbędą się zebrania z Rodzicami według następującego harmonogramu:

godz. 16:00 - klasy gimnazjalne

godz. 16:30 - klasy I-III 

godz. 17:00 - klasy IV-VII 

godz. 17:30 - Rada Rodziców