Informujemy, że zebrania wychowawców klas z rodzicami odbędą się dn. 16 listopada 2017r. zgodnie z następującym harmonogramem:

godz. 16:00 - klasy II i III gimnazjalne (w budynku dawnego Gimnazjum),

godz. 16:30 - oddziały przedszkolne oraz klasy I-III szkoły podstawowej,

godz. 17:00 - klasy IV-VII (kl. IV-VI w budynku szkoły podstawowej, natomiast kl. VII - w budynku dawnego Gimnazjum).

Dyrekcja szkoły