Spotkania wychowawców z rodzicami uczniów klas I-VI odbędą się 13 września 2017r. - w SALACH LEKCYJNYCH

 ·    Oddziały przedszkolne i klasy I-III - godz. 16.30

·      Klasy IV-VI - godz. 17.00

Rodzice uczniów klas VII szkoły podstawowej oraz I i II gimnazjum mają zebrania z wychowawcami, poprzedzone spotkaniem ogólnym dn. 14 września 2017r.- zgodnie z planem podanym na stronie: http://pg-janow.idsl.pl/index.php

Spotkanie Rady Rodziców odbędzie się 14 września godz. 17.30 w STOŁÓWCE SZKOLNEJ.