W związku z zakończeniem pierwszego etapu wprowadzania zmian w polskiej oświacie, p. Minister Edukacji Narodowej, Anna Zalewska, wystosowała list, w którym informuje o aktualnym stanie wprowadzania zmian w systemie edukacji.

List dostępny jest na stronie: List Ministra Edukacji Narodowej do Rodziców.pdf