Dyrektor szkoły zaprasza Rodziców dzieci 5-letnich, uczęszczających do janowskich przedszkoli na spotkanie dotyczące organizacji roku szkolnego 2017/2018, które odbędzie się dnia 27 marca 2017r. o godz. 17:15 w stołówce szkolnej. W spotkaniu będzie uczestniczył zastępca Burmistrza Janowa Lubelskiego, p. Czesław Krzysztoń.