Dyrektor szkoły zaprasza Rodziców uczniów klas VI na spotkanie dotyczące organizacji roku szkolnego 2017/2018, które odbędzie się dnia 27 marca 2017r. o godz. 16:30 w stołówce szkolnej. W spotkaniu będzie uczestniczył zastępca Burmistrza Janowa Lubelskiego, p. Czesław Krzysztoń.