Przewodnicząca Rady Rodziców w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Janowie Lubelskim i Dyrektor szkoły zapraszają na spotkanie Rady Rodziców dnia 6 lutego 2017r. o godz. 17:00. Spotkanie odbędzie się w stołówce szkolnej.

Bezpośrednio po zebraniu Rady Rodziców (o godz. 17:30) odbędzie się spotkanie wszystkich Rodziców uczniów klas szóstych. W spotkaniu weźmie udział v-ce Burmistrz Janowa Lubelskiego - P. Czesław Krzysztoń.