Dn. 31 I 2017r. odbędą się zabrania z rodzicami na zakończenie I półrocza, poprzedzone szkoleniem dla Rodziców na temat „Wzmacnianie przez rodziców poczucia własnej wartości u dzieci”, prowadzonym przez p. D. Chmielewską-Bardak.

 

Zebrania odbędą się według następującego harmonogramu:

 

godz. 16:30 – szkolenie dla rodziców uczniów klas I-III przy scenie szkolnej

godz. 17:00 – spotkanie z wychowawcami w salach lekcyjnych

 

godz. 17:00 – szkolenie dla rodziców uczniów klas IV-VI przy scenie szkolnej

godz. 17:30 – spotkanie z wychowawcami w salach lekcyjnych