Od dn. 26 WRZEŚNIA (poniedziałek)

rozpoczynają się 

ZAJĘCIA NA BASENIE DLA KLAS I-III - 

w ramach 1 godziny wych. - fiz.

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ ZGODNIE Z PLANEM PRZEDSTAWIONYM PRZEZ WYCHOWAWCĘ KLASY.