Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Janowie Lub. informuje, że dn. 15 września 2016r. (czwartek) odbędą się spotkania wychowawców klas z Rodzicami:

godz. 17:00 - klasy 0-III

godz. 17:30 - klasy IV-VI

Program spotkania:

* Zapoznanie Rodziców z kalendarzem roku szkolnego 2016/2017

* Zapoznanie z dokumentami szkoły (Program wychowawczy i profilaktyczny szkoły, WSO, prawa i obowiązki ucznia, wymagania edukacyjne, procedura postępowania w przypadku nieobecności ucznia w szkole)

* Wybór klasowej rady rodziców

O godz. 18:00 odbędzie się w stołówce szkolnej zebranie przedstawicieli klasowych rad rodziców z Panią dyrektor Agnieszką Trytek.