Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Janowie Lub. informuje, że dn. 15 września 2016r. (czwartek) odbędą się spotkania wychowawców klas z Rodzicami

- godz. 17:00 - zebrania klas 0-III

- godz. 17:30 - zebrania klas IV-VI

Program spotkania:

* zapoznanie z dokumentami szkoły

* wybór klasowej rady rodziców