Karta zgłoszenia dziecka do szkoły
Regulamin klas sportowych
Karta zgłoszenia dziecka do oddziału przedszkolnego
Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej

 

DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2016/17

LP

Rodzaj czynności w postępowaniu rekrutacyjnym    i uzupełniającym do szkoły

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

01.03.-31.03.2016 r.

13.06.-

17.06.2016 r.

01.03.-14.03.2016 r.

dotyczy złożenia wniosku o przyjęcie do oddziałów sportowych

2.

Przeprowadzenie próby sprawności fizycznej, o której mowa w art. 20h ust.1 pkt 3 ustawy o systemie oświaty

17.03.2016 r.

21.06.2016 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik próby sprawności fizycznej, o której mowa w art. 20h ust.1 pkt 3 ustawy o systemie oświaty

18.03.2016 r.

21.06.2016 r.

4.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających  spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

do 06.04.2016 r.

do23.06.2016 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym

22.04.2016 r.

27.06.2016 r.

6.

Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

22.04- 05.05.2016 r.

 

27.06-

07.07.2016 r.

 

7.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym

06.05.2016 r.

08.07.2016 r.

 

DO PRZEDSZKOLI NA ROK SZKOLNY 2016/17

Lp.

Rodzaj czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do przedszkoli

Termin w postępowaniu

rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu

uzupełniającym

 

Składanie deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego

29.02-04.03.2016 r.

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

07.03-31.03.2016 r.

09.05-

13.05.2016 r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków do przedszkola i dokumentów potwierdzających  spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

do 06.04.2016 r.

do 18.05.2016 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym

22.04.2016 r.

03.06.2016 r.

4.

Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w postępowaniu rekrutacyjnym

22.04-04.05.2016 r.

03.06-

10.06.2016 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym

06.05.2016 r.

13.06.2016 r.