Dnia 31 października odbył się w naszej szkole uroczysty apel z okazji przyjęcia nowych członków do Szkolnego Kręgu Młodych Talentów, który skupia uczniów uzdolnionych w różnych dziedzinach. Należy do niego 67 uczniów, którzy zostali przyjęci w poprzednich latach szkolnych. Wśród nich jest 40 uczniów klas siódmych i 27 z klas 4 – 6. Wielu z uczniów w minionym roku szkolnym osiągnęło sukcesy w innych dziedzinach, niż ta, za którą otrzymali nominację. Na tablicy kręgu na łączniku są umieszczone nazwiska tych uczniów, a dwiema lub trzema gwiazdkami oznaczone są te ostatnie osiągnięcia z roku szkolnego 2016/17.

Na apelu zostało przyjętych przez panie wicedyrektor Iwonę Walas i Ewę Widomską 34 nowych członków z klas IV - VI. Są to uczniowie, którzy trzymali na koniec minionego roku szkolnego oceny celujące z przedmiotów takich jak: język polski, język angielski, historia i społeczeństwo, matematyka, przyroda, zajęcia techniczne, zajęcia komputerowe lub osiągnęli sukcesy w konkursach wokalnych, recytatorskich i zawodach sportowych na szczeblu wojewódzkim, a nawet ogólnopolskim. Uroczystość prowadzili uczniowie klasy 6d: Klaudia Sajdak i Maciej Radomski. Przypomnieli uczniom, czym jest talent i w jakich dziedzinach może się przejawiać. Zwrócili uwagę na to, że talenty i zdolności mogą być różnorodne, na przykład uzdolnienia językowe, literackie, uzdolnienia do nauki literatury, czytelnicze, matematyczne, techniczne, muzyczne, plastyczne, pedagogiczne, sportowe, a nawet społeczne i empatyczne. Można więc powiedzieć,  że zdolności ma każdy z nas, jednak każdy do czegoś innego. W tematykę spotkania wprowadziły nas Wiktoria Moskal i Nikola Wojtan z kl. 6b recytując wiersz Oli Obarskiej pt. „Czy wśród nas rosną nowi Kopernicy?”. W dalszej części na scenie wystąpili uczniowie, którzy mają już na swoim koncie sukcesy wokalne. Byli to: Oliwia Bartoszek i Marcelina Kolasa z klasy 4e, Maja Ferenc z kl. 5d, Szymon Lisek z kl. 6d i Julia Fijałkowska z kl. 6b. Agnieszka Flis z kl. 5d zaprezentowała wiersz Anny Szarejko pt.: „O życiu”,  a Karolina Maksim z kl. 6c zagrała na archaicznym instrumencie ludowym o nazwie suka biłgorajska pieśń weselną pt.: „Oj, siadajcie, siadajcie”. Występy bardzo podobały się zebranym uczniom z kl. 4-6, którzy nagrodzili je gromkimi brawami.

 

Dziękujemy wszystkim nauczycielom, którzy pomogli w przygotowaniu uczniów, nagłośnienia, dekoracji sceny oraz dokumentacji fotograficznej. Natomiast do wszystkich członków naszej szkolnej społeczności kierujemy przesłanie:

 

 „Przygoda Twojego jutra zależy tylko od Ciebie

 

i nigdy na nią nie jest za późno.

 

Każdy z nas jest w czymś dobry! Odkryj się!”

 

Opiekunki KMT