Zachęcamy do udziału w konkursie na temat zdrowego stylu życia bez nałogów.

W konkursie mogą brać udział chętni uczniowie z klas IV- VI. Uczniowie przygotowują się do niego samodzielnie. Tematyka konkursu dotyczy 4 zagadnień ( podane poniżej).
Zgłoszenia uczniów do konkursu są przyjmowane przez nauczycieli przyrody do 12 maja 2014 r. Konkurs odbędzie się 13 maja 2014 roku( wtorek).
Tematyka konkursu oraz linki do stron internetowych na których należy szukać odpowiedzi:

1. Zasady zdrowego żywienia:
http://www.iamkrewki.pl/dla_dzieci.php?p=10_zasad_zywienia
http://www.iamkrewki.pl/dla_dzieci.php?p=piramida_zywieniowa
http://www.iamkrewki.pl/dla_dzieci.php?p=twoje_cialo_potrzebuje
2. Dodatki do żywności i ich wpływ na zdrowie:
-Rodzaje dodatków- str. 1
-Często spotykane dodatki do żywności: rodzaj dodatku, jego zastosowanie i skutki stosowania dodatków E 635, E 951, E 211, E 124, E 220- od str. 7
http://wsse-poznan.pl/wp-content/uploads/2013/05/DODATKI-DO-%C5%BBYWNO%C5%9ACI-CZ%C4%98STO-ZADAWANE-PYTANIA.pdf

E 621- rodzaj dodatku, zastosowanie i skutki stosowania
http://dziecisawazne.pl/glutaminian-sodu/
3. Czytanie etykiet produktów spożywczych.
4. Alkoholizm i narkomania- objawy i skutki ( podręczniki do przyrody).
Do opracowania zagadnień konkursowych należy także korzystać z :
podręcznika do klasy V „ Na tropach przyrody” (nowa podstawa programowa) lub podręcznika do kl. IV „ Przyroda”( stara podstawa programowa).
W razie wątpliwości proszę zgłaszać się do swoich nauczycieli przyrody.