Na stronie Lubelskiego Kuratorium Oświaty opisane są :

  

Zasady tworzenia Szkoły Promującej Zdrowie oraz etapy zdobywania certyfikatu – instrukcja wraz załącznikami.

 

Źródło:
http://www.kuratorium.lublin.pl/?akc=akt&op=szcz&id=5213&m=67&ms=201