Zachęcamy do oglądania filmów edukacyjnych „Pierwsza pomoc”- na licencji Creative Commons- dotyczących udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Znajdują się one na stronie internetowej szkoły, w zakładce „ Bezpieczna szkoła”.

 

Zamieszczono także Grę edukacyjną pierwsza pomoc BLS / AED.

Źródło: www.szkolenia-bhp24.pl - szkolenia bhp online "