W ramach realizacji ogólnopolskiego programu "Szkoła Promująca Zdrowie", został powołany skład szkolnego zespołu ds. promocji zdrowia:

 

1. Krystyna Ćwiek – Dyrektor szkoły
2. Dorota Jargiło – Wicedyrektor szkoły- KOORDYNATOR
3. Grzegorz Boliński – Wicedyrektor szkoły
4. Elżbieta Kurzyna- przewodnicząca Rady Rodziców
5. Paweł Maziarz- rodzic
6. Joanna Kiszka- lekarz medycyny, rodzic
7. Joanna Kalita- lekarz medycyny, rodzic
8. Michał Kalita- lekarz medycyny, rodzic
9. Joanna Lenart- higienistka szkolna
10. Ryszard Majkowski- Inspektor bhp
11. Dorota Styk – opiekun SU, nauczyciel matematyki
12. Katarzyna Małek – opiekun SU, nauczyciel matematyki
13. Grażyna Kuśmierczyk – kierownik świetlicy
14. Iwona Wojtan – pedagog szkolny
15. Zofia Łukasiewicz – kierownik administracyjny
16. Jadwiga Flis – nauczyciel przyrody
17. Andrzej Jakubiec – nauczyciel wychowania fizycznego
18. Katarzyna Orzeł – nauczyciel matematyki
19. Marzena Sadecka – nauczyciel wychowania fizycznego
20. Iwona Walas – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
21. Ewa Widomska – nauczyciel matematyki
22. Justyna Wieleba – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej