Jak co roku w naszej szkole są prowadzone zajęcia z gimnastyki korekcyjno -kompensacyjnej. W roku szkolnym 2016/17 powstało 8 grup. Klasy drugie i czwarte objęła opieką p. Elżbieta Czerniak, natomiast klasy trzecie p. Robert Bratkowski.

Zajęcia są prowadzone zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, na 5 i 6 lekcji w salce sportowej nad halą. Uczniowie uczęszczający na zajęcia gimnastyki korekcyjnej są odbierani przez opiekuna po lekcjach ze świetlic szkolnych, a po zajęciach przez rodziców lub zaprowadzani na świetlicę.

Na zajęciach wymagany jest  strój sportowy czyli koszulka, spodnie dresowe lub getry. Treści programu realizowane są w dowolnej kolejności i dostosowane do indywidualnych potrzeb, możliwości i zainteresowania uczniów.

Elżbieta Czerniak