W roku szkolnym 2013/2014 nasza szkoła przystąpiła do programu „Szkoła Promująca Zdrowie”. Przez cały rok szkolny realizowaliśmy różne zadania mające na celu promocję zdrowego stylu życia wśród  uczniów, nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły, tj.: zdrowego odżywiania,  aktywności ruchowej, zdrowia psychicznego i fizycznego. 

Z radością informujemy, że 13 III 2015 roku nasza szkoła została przyjęta do Wojewódzkiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie Uśmiech